İşbu metinde; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu bundan sonra kısaca “TOSFED” olarak anılacaktır.

TOSFED Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder.

Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda, mobil cihazınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” (cookie) veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına ve kaynaklara bağlantılar içermekte olup TOSFED, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir.

Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, TOSFED Web Sitesi ziyaretçileri, TOSFED tarafından yapılan duyurulara ulaşmak, genel istek ve taleplerini TOSFED yetkililerine iletebilmek için ad, soyad ve e-posta adres bilgilerini, web sayfasında belirtilen elektronik formlara yazmaktadır. Ayrıca sosyal medya ve haberleşme gruplarında da bu bilgiler toplanabilmektedir.

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak TOSFED, sorumlu bir tutum sergileyecektir. TOSFED’nın bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

  • TOSFED’nin veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
  • Yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
  • Web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,
  • TOSFED duyurularını ve raporlarını paylaşmak,
  • TOSFED faaliyetlerini ve duyurularını zamanında ve etkin şekilde ulaştırmak,
  • Web sitesi ve uygulama üzerinden sunulan hizmetleri ve bunların devamlığını sağlamak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak TOSFED açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır. Talebinizin yazılı ve imzalı olarak iletmeniz halinde gerekli süreç başlatılacaktır.

TOSFED’nin kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

Bu beyan sadece TOSFED tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

Dış Bağlantılar

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde TOSFED tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde TOSFED ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda TOSFED, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini doğrudan kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde TOSFED’nin sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

TOSFED, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. TOSFED, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, TOSFED Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve dijital.tosfed.org.tr üzerinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak TOSFED’e iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.